0341 - 355 739maandag t/m vrijdag
8:00-12:00 en 13:00-17:00
Diepvriesdiervoeding thuisbezorgd wanneer het jou uitkomt!
2106 9,2 4,5 0,92 97 10

Klantenservice

Klantenservice

Bestellen, betalen, bezorgen

Wij leveren dinsdag-, donderdag- en vrijdagavond tussen 17.00-22.00u ’s avonds. In het bestelproces kun je eenvoudig het bezorgmoment kiezen dat jou het beste past. Je ontvangt je diepvries diervoeding vanaf €11.95 in huis! Bestel je meer dan in een verzendbox past? Vanaf de tweede box betaal je €6.95 extra per box. In je isolatiebox kun je zien hoeveel isolatieboxen er nodig zijn.

Betaal gemakkelijk en veilig via IDEAL, Paypal, Mastercard of Visa. Als je ervoor kiest om je bestelling zelf af te komen halen, kun je de betaling van te voren voldoen of je kunt ervoor kiezen om deze (contactloos) te pinnen bij het afhalen van je bestelling. Het is helaas niet mogelijk om contant te betalen. 

Algemene voorwaarden Animal Food Express B.V

Animal Food Express B.V
Hoge Eng Oost 50, 3882 TN  Putten
Telefoonnummer: 0341-355739 Op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur
E-mailadres: info@animalfoodexpress.nl
KvK-nummer: 58174915
BTW-identificatienummer: NL008276924B01

 Algemene voorwaarden

Hier vindt u de algemene voorwaarden van Animal Food Express B.V . Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en transacties die via de webshop plaatsvinden. Heeft u vragen over de algemene voorwaarden, dan kunt u contact opnemen via : info@animalfoodexpress.nl

Hoofdstuk 1 Algemeen

1.1 Op alle handelingen die door Animal Food Express B.V.  worden aangegaan zoals bestellingen, koopovereenkomsten en aanbiedingen zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene voorwaarden van kracht. De koper wordt op de hoogte gebracht van de geldende algemene voorwaarden van Animal Food Express B.V.
1.2 De algemene voorwaarden zijn voor alle bezoekers van Animal Food Express B.V zichtbaar en te vinden onder aan de website.
1.3 De algemene voorwaarden dienen voordat de bestelling wordt afgerond gelezen te zijn door de koper.
1.4 De verkoop van een artikel komt tot stand na aanvaarding van de bestelling en betaling van een bestelling en het bevestigen van de algemene voorwaarden.
1.5 Op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing.
1.6 Animal Food Express B.V is niet aansprakelijk voor beschadigingen, of verlies van producten die worden verzonden door Post NL.

Hoofdstuk 2  Prijzen

2.1 Alle prijzen staan vermeld in euro's (€) en zijn inclusief 9% of 21 % BTW en exclusief verzendkosten.
2.2 Animal Food Express B.V is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor  een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet zal de prijs door Animal Food Express B.V  worden aangepast.  Prijswijzigingen zijn voorbehouden.
2.3 Vóór het sluiten van een koopovereenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten door Animal Food Express B.V gecommuniceerd via de webshop. Vervolgens ontvangt de koper per email een orderbevestiging van. Na ontvangst van de betaling ontvangt de koper een verkoopfactuur via e-mail.

Hoofdstuk 3 Toepasselijkheid Algemene voorwaarden

3.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten die via de webshop van Animal Food Express B.V worden verkocht.
3.2 De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op de website van Animal Food Express B.V en wanneer een consument een bestelling plaatst wordt de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden automatisch geaccepteerd. 
3.3 Animal Food Express B.V  behoudt het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen indien nodig.

Hoofdstuk 4 Verzenden en verzendkosten

4.1 De verzendkosten worden vermeld voordat u uw bestelling afrond in de webshop. In de verzendkosten zijn ook de verpakkingskosten gecalculeerd.
4.2 Na een bestelling ontvangt u een e-mail ter bevestiging. In deze e-mail staan de totale kosten vermeld. U dient de betaling te voldoen door vooruit te betalen via telebankieren (ideal & pay pal). Wanneer uw betaling door ons ontvangen is, verzenden wij uw bestelling zo spoedig mogelijk. Op de website van Animal Food Express B.V is meer informatie te vinden over de voorwaarden van de aflevering en bezorging van uw bestelling.

Hoofdstuk 5 Beëindigen & Annulering

5.1 Bestellingen die betaald zijn kunnen niet worden geannuleerd.
5.2 De verkoper kan zonder opgaaf van redenen een order beëindigen of een koper weigeren.

Hoofdstuk 6 Levering

6.1 Zijn artikelen tijdelijk niet leverbaar of zijn artikelen uit het assortiment genomen dan zijn deze ook niet zichtbaar in de webshop en kunnen ze niet worden besteld.
6.2 Wanneer de  betaling is voldaan wordt uw bestelling verwerkt .
6.3 Alle in onze webwinkel en elders vermelde aanbiedingen gelden tot aan de vermelde geldigheidsdatum, doch kunnen door de verkoper vroegtijdig beëindigd worden. De aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
6.4 Onder werkdagen verstaat Animal Food Express B.V  maandag tot met vrijdag. Zon- en feestdagen zijn geen werkdagen. Op maandag worden geen bestellingen uitgeleverd.
6.5  Animal Food Express B.V draagt het risico van de zaken af op het ogenblik waarop de bestelling(en) worden overgedragen aan de vervoerder.
6.6 Animal Food Express B.V is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten door hem of zijn leveranciers uit productie zijn genomen of om enige andere redenen uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen.
6.7 De koper is gehouden bij levering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de koper vernietigd.
6.8 Overschrijding van een leveringsdatum geeft de koper nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding jegens Animal Food Express B.V.

Hoofdstuk 7 Ontbinding verkoop.

7.1 Op basis van de wet is Animal Food Express B.V  gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de koper de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden. Dit gebeurt als de betaling niet binnen 2 werkdagen na plaatsing van de bestelling is voldaan of dat het opgegeven afleveradres niet klopt.
7.2 De koper heeft geen recht om de geleverde producten van Animal Food Express B.V ,  terug te sturen. 

Hoofdstuk 8 Garantie

8.1 Animal Food Express B.V staat in voor de kwaliteit van de door hem naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door hem geleverde producten. Indien er iets mis is met de aankoop kan hier bezwaar over worden gemaakt via het emailadres  info@animalfoodexpress.nl 

Hoofdstuk 9 Aansprakelijkheid

9.1 Animal Food Express B.V  is niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect, die na de levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan de koper, aan zaken van de koper, waaronder de gebruiker( lees ook dier) van de artikelen, aan koper of zijn gezinsleden, aan derden of aan zaken van derden. In het bijzonder is de verkoper nooit aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van de verzonden artikelen. Indien vast komt te staan dat de verkoper toch aansprakelijk zou zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid gemaximeerd tot het orderbedrag van de bestelling en nooit meer dan € 250,- in totaal. Animal Food Express B.V  is niet aansprakelijk voor de niet-permanente beschikbaarheid van het domein Animal Food Express B.V en voor technische of elektronische fouten van de online-aanbiedingen.

Hoofdstuk 10 Niet toerekenbare tekortkomingen

10.1 Animal Food Express B.V is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Animal Food Express B.V  alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.2 Animal Food Express B.V heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten.
10.3 Animal Food Express B.V  is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Animal Food Express B.V  gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Animal Food Express B.V  behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.


Hoofdstuk 11 Gedeeltelijke ongeldigheid

11.1 Indien een of meerdere bepalingen uit een overeenkomst tussen Animal Food Express B.V en koper onverbindend zou blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst tussen partijen van kracht.
11.2 Partijen verbinden zich om de niet-verbindende bepalingen te vervangen door zodanige bepalingen, die wel verbindend zijn en zo min mogelijk - gelet op het doel en de strekking van deze overeenkomst - afwijken van de niet-verbindende bepalingen

Hoofdstuk 12 Klachten en vragen

12.1 De koper kan voor vragen en/of klachten contact opnemen met Animal Food Express B.V , via e-mail: info@animalfoodexpress.nl.
12.2 E-mails met vragen worden doorgaans binnen twee werkdagen behandeld.
12.3 Klachten worden doorgaans binnen 2 werkdagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de koper op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.
12.4 Na een bestelling ontvangt u een e-mail ter bevestiging. In deze e-mail staan de totale kosten vermeld. U dient de betaling te voldoen door vooruit te betalen via telebankieren (ideal & pay pal). Wanneer uw betaling door ons ontvangen is, verzenden wij uw bestelling zo spoedig mogelijk. Op de website van Animal Food Express B.V is meer informatie te vinden over de voorwaarden van de aflevering en bezorging

Hoofdstuk 13 Privacy

13.1 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend en alleen door Animal Food Express B.V gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.